การทดสอบรอกสลิงระบบไฟฟ้าก่อนการใช้งานจริง

"การทดสอบรอกสลิงระบบไฟฟ้าก่อนการใช้งานจริง" 

การใช้งานรอกสลิงระบบไฟฟ้า ผู้ใช้งานที่ซื้อไปต้องมีการทดสอบประสิทธิภาพการทำงานก่อนการใช้งานจริง

ว่ามีระบบขัดข้องหรือเปล่า

การทดสอบจะทำได้โดย

1.นำรอกสลิงระบบไฟฟ้าไปติดตั้งบนคานและต้องนำสินค้าที่มีน้ำหนักประมาณ  50 KG.

มาใช้ในการทดสอบยก โดยการนำสินค้ามาเกี่ยวกับตะขอ

2.หลังจากนั้นก็กดสวิตซ์รีโมทควบคุม โดยการกดสวิตซ์ยกสินค้าขึ้น

และกดสวิตซ์ยกสินค้าลง ดูการทำงานของรอกว่าปกติไหม  ในการนำสินค้ามาทดสอบยกต้องเน้นเรื่องน้ำหนักเป็นสำคัญ

3.ห้ามนำสินค้าที่มีน้ำหนักต่ำกว่าที่แจ้งไว้ข้างต้นมาทดสอบยก เพราะจะทำให้เกิดปัญหากับการกรอตัวของสลิงได้ 
สาเหตุที่ต้องแนะนำการใช้งานตามข้างต้น

เนื่องจากเคยเกิดปัญหาจากลูกค้าหลายรายมาแล้ว  ดังนี้

เนื่องจากลูกค้ารายใหม่ที่ซื้อรอกสลิงระบบไฟฟ้าไป คิดว่าการทดสอบการใช้งานรอกครั้งแรก

การลองยกสินค้าจะยกสินค้าน้ำหนักเบาแค่ไหนก็ได้

แค่ต้องการกดดูการทำงานขึ้นลงของรอกสลิงระบบไฟฟ้าว่าทำงานปกติไหม

เวลาลองยกสินค้าจึงใช้น้ำหนักสินค้าเบาเกินไป ทำให้เวลายกขึ้นเกิดการแกว่งตัวของสินค้า

เนื่องจากน้ำหนักเบาเกินไป ไม่มีน้ำหนักถ่วงที่สมดุล ทำให้เวลากดยกขึ้น สลิงมีการกรอตัวทับกันไปมา

ไม่เรียงตัวตามที่ควรจะเป็น ซึ่งพอมีการใช้งานรอกครั้งต่อไปมีการยกสินค้าที่น้ำหนักมากขึ้น

พอมีการกดสวิตซ์เพื่อยกสินค้าขึ้นหรือลง

เส้นสลิงที่มีการเรียงแบบสลับทับกันไปมาในตอนแรก จะเกิดสลิงบี้และทำให้สลิงขาด

สินค้าเกิดการตกหล่น ซึ่งจะอันตรายต่อผู้ใช้งานมาก

อาการที่แจ้งมานี้เคยเกิดขึ้นจริงกับลูกค้ามาแล้ว 

ซึ่งถ้ารอกสลิงระบบไฟฟ้าเกิดการชำรุดจากสาเหตุนี้

จะไม่อยู่ในการรับประกันของโรงงานรอกสลิงระบบไฟฟ้า

เพราะเกิดจากการใช้งานของลูกค้า ไม่ใช่เกิดจากคุณภาพสินค้า

ดังนั้นถ้ามีการขายรอกสลิงระบบไฟฟ้าทุกตัว 

ทางบริษัทผู้จำหน่ายรอกสลิงระบบไฟฟ้าควรต้องแนะนำวิธีการใช้งานให้ลูกค้าทราบอย่างละเอียด

"เกรียงศิริพัฒนา 1995" KSRTOOL

สอบถามเพิ่มเติม