เมื่อได้ปั๊มลมมาใหม่ ต้องทำอะไรบ้าง ขั้นตอนการประกอบปั๊มลม ครั้งแรก

สิ่งที่ต้องประกอบ เมื่อได้ปั๊มลมมาใหม่

คือ

1.ตัวหายใจ

2.กรองลม

3.ล้อ

ในวิดิโอนี้จะแสดงให้เห็นถึงการใส่ล้อ 2 แบบ ของปั๊มลม

การประกอบนั้นไม่ยาก ลองดูตามขั้นตอนในวิดิโอได้เลยครับ

สอบถามเพิ่มเติม