ปั๊มลมลูกสูบสายพาน PUMA มอเตอร์ 1 แรง ขนาดถัง 92 ลิตร

Brands PUMA

 • ปั๊มลม ลูกสูบสายพาน PUMA 1 แรงม้า
  ระบายความร้อนด้วยอากาศ
  2 สูบ
  ความเร็วรอบ 600 รอบ/นาที
  อัตตราลมเข้าหัวสูบ 203.2 ลิตร/นาที
  อัตตราลมที่ใช้จริง 132.08 ลิตร/นาที
  แรงดันลม 7-10 บาร์ 115-142 PSI
  พร้อมออโตเมตริก Sunny

รุ่นสินค้า
รายละเอียด
สถานะสินค้า
จำนวน
ราคา (บาท)
สั่งซื้อ
PP21-Puma-220v
 • HOT!
 • [ความจุถัง 92 ลิตร][ไฟ 220V.][มอเตอร์ Puma] ปั๊มลม ลูกสูบสายพาน PUMA 1 แรงม้า ขนาดถัง 360X1000 มิลลิเมตร
  มีสินค้า
  17,500.00-
  PP21-Venz-220v
  [ความจุถัง 92 ลิตร][ไฟ 220V.][มอเตอร์ Venz] ปั๊มลม ลูกสูบสายพาน PUMA 1 แรงม้า ขนาดถัง 360X1000 มิลลิเมตร
  มีสินค้า
  17,500.00-
  PP21-Hitachi-220v
  [ความจุถัง 92 ลิตร][ไฟ 220V.][มอเตอร์ Hitachi] ปั๊มลม ลูกสูบสายพาน PUMA 1 แรงม้า ขนาดถัง 360X1000 มิลลิเมตร
  มีสินค้า
  19,000.00-
  PP21-Mitsu-220v
  [ความจุถัง 92 ลิตร][ไฟ 220V.][มอเตอร์ Mitsubishi] ปั๊มลม ลูกสูบสายพาน PUMA 1 แรงม้า ขนาดถัง 360X1000 มิลลิเมตร
  มีสินค้า
  19,400.00-
  PP21-Hitachi-380v
  [ความจุถัง 92 ลิตร][ไฟ 380V.][มอเตอร์ Hitachi] ปั๊มลม ลูกสูบสายพาน PUMA 1 แรงม้า ขนาดถัง 360X1000 มิลลิเมตร
  มีสินค้า
  19,700.00-
  PP21-Mitsu-380V
  [ความจุถัง 92 ลิตร][ไฟ 380V.][มอเตอร์ Mitsubishi] ปั๊มลม ลูกสูบสายพาน PUMA 1 แรงม้า ขนาดถัง 360X1000 มิลลิเมตร
  มีสินค้า
  19,900.00-
  สอบถามเพิ่มเติม