ปั๊มลมลูกสูบสายพาน PUMA มอเตอร์ 2 แรง

Brands PUMA

 • รับประกัน 1 ปีเต็ม

   

  ปั๊มลม ลูกสูบสายพาน PUMA 2 แรงม้า
  ระบายความร้อนด้วยอากาศ
  มีรุ่น 2สูบ และ 3 สูบ
  ความเร็วรอบ แล้วแต่รุ่น
  อัตตราลมเข้าหัวสูบ แล้วแต่รุ่น
  อัตตราลมที่ใช้จริง แล้วแต่รุ่น
  แรงดันลม 7-10 บาร์ 115-142 PSI
  พร้อมออโตเมตริก Sunny

   

  ตัวอย่างงานที่เหมาะกับปั๊มลมนี้

  -พ่นสี
  -เป่ากรอง+เติมลม มอเตอร์ไซค์ รถเก๋ง ปิคอัพ
  -ยิงแม๊ก

  -ตัดพลาสม่า
  -ยิงบล๊อคลม 3หุน(มอเตอร์ไซค์), 4หุน(รถ4ล้อ)
  -งานคาร์แคร์ ขนาดกลาง
  -อู่ซ่อมรถขนาดกลาง มอเตอร์ไซค์ รถเก๋ง ปิคอัพ

  -พ่นทราย (เฉพาะตัว 3 สูบ)


  และอื่นๆ ตามความเหมาะสม
  สามารถทักมาปรึกษา กับผู้เชี่ยวชาญ ของเราได้เลยครับ

รุ่นสินค้า
รายละเอียด
สถานะสินค้า
จำนวน
ราคา (บาท)
สั่งซื้อ
PP22-Hitachi-380V
 • HOT!
 • [2ลูกสูบ][ความจุถัง 148 ลิตร][ไฟ 380V.][มอเตอร์ Hitachi] ปั๊มลม ลูกสูบสายพาน PUMA 2 แรงม้า ขนาดถัง 390X1,240 มิลลิเมตร อัตตราลมเข้าลูกสูบ 298 ลิตร/นาที ลมใช้จริง 193.7 ลิตร/นาที
  มีสินค้า
  22,800.00-
  PP22-Mitsu-380V
  [2ลูกสูบ][ความจุถัง 148 ลิตร][ไฟ 380V.][มอเตอร์ Mitsubishi] ปั๊มลม ลูกสูบสายพาน PUMA 2 แรงม้า ขนาดถัง 390X1,240 มิลลิเมตร อัตตราลมเข้าลูกสูบ 298 ลิตร/นาที ลมใช้จริง 193.7 ลิตร/นาที
  มีสินค้า
  23,000.00-
  PP22-Venz-220V
  [2ลูกสูบ][ความจุถัง 148 ลิตร][ไฟ 220V.][มอเตอร์ Venz] ปั๊มลม ลูกสูบสายพาน PUMA 2 แรงม้า ขนาดถัง 390X1,240 มิลลิเมตร อัตตราลมเข้าลูกสูบ 298 ลิตร/นาที ลมใช้จริง 193.7 ลิตร/นาที
  มีสินค้า
  24,100.00-
  PP22-Puma-220V
  [2ลูกสูบ][ความจุถัง 148 ลิตร][ไฟ 220V.][มอเตอร์ Puma] ปั๊มลม ลูกสูบสายพาน PUMA 2 แรงม้า ขนาดถัง 390X1,240 มิลลิเมตร อัตตราลมเข้าลูกสูบ 298 ลิตร/นาที ลมใช้จริง 193.7 ลิตร/นาที
  มีสินค้า
  24,100.00-
  PP22-Hitachi-220V
  [2 ลูกสูบ][ความจุถัง 148 ลิตร][ไฟ 220V.][มอเตอร์ Hitachi] ปั๊มลม ลูกสูบสายพาน PUMA 2 แรงม้า ขนาดถัง 390X1,240 มิลลิเมตร อัตตราลมเข้าลูกสูบ 298 ลิตร/นาที ลมใช้จริง 193.7 ลิตร/นาที
  มีสินค้า
  25,700.00-
  PP22-Mitsu-220V
  [2 ลูกสูบ][ความจุถัง 148 ลิตร][ไฟ 220V.][มอเตอร์ Mitsubishi] ปั๊มลม ลูกสูบสายพาน PUMA 2 แรงม้า ขนาดถัง 390X1,240 มิลลิเมตร อัตตราลมเข้าลูกสูบ 298 ลิตร/นาที ลมใช้จริง 193.7 ลิตร/นาที
  มีสินค้า
  26,100.00-
  PP32-Hitachi-380V
  [3 ลูกสูบ][ความจุถัง 148 ลิตร][ไฟ 380V.][มอเตอร์ Hitachi] ปั๊มลม ลูกสูบสายพาน PUMA 2 แรงม้า ขนาดถัง 390X1,240 มิลลิเมตร อัตตราลมเข้าลูกสูบ 330 ลิตร/นาที ลมใช้จริง 214.5 ลิตร/นาที
  มีสินค้า
  25,400.00-
  PP32-Mitsu-380V
  [3 ลูกสูบ][ความจุถัง 148 ลิตร][ไฟ 380V.][มอเตอร์ Mitsubishi] ปั๊มลม ลูกสูบสายพาน PUMA 2 แรงม้า ขนาดถัง 390X1,240 มิลลิเมตร อัตตราลมเข้าลูกสูบ 330 ลิตร/นาที ลมใช้จริง 214.5 ลิตร/นาที
  มีสินค้า
  25,700.00-
  PP32-Venz-220V
  [3 ลูกสูบ][ความจุถัง 148 ลิตร][ไฟ 220V.][มอเตอร์ Venz] ปั๊มลม ลูกสูบสายพาน PUMA 2 แรงม้า ขนาดถัง 390X1,240 มิลลิเมตร อัตตราลมเข้าลูกสูบ 330 ลิตร/นาที ลมใช้จริง 214.5 ลิตร/นาที
  มีสินค้า
  26,600.00-
  PP32-Puma-220V
  [3 ลูกสูบ][ความจุถัง 148 ลิตร][ไฟ 220V.][มอเตอร์ Puma] ปั๊มลม ลูกสูบสายพาน PUMA 2 แรงม้า ขนาดถัง 390X1,240 มิลลิเมตร อัตตราลมเข้าลูกสูบ 330 ลิตร/นาที ลมใช้จริง 214.5 ลิตร/นาที
  มีสินค้า
  26,600.00-
  PP32-Hitachi-220V
  [3 ลูกสูบ][ความจุถัง 148 ลิตร][ไฟ 220V.][มอเตอร์ Hitachi] ปั๊มลม ลูกสูบสายพาน PUMA 2 แรงม้า ขนาดถัง 390X1,240 มิลลิเมตร อัตตราลมเข้าลูกสูบ 330 ลิตร/นาที ลมใช้จริง 214.5 ลิตร/นาที
  มีสินค้า
  28,300.00-
  PP32-Mitsu-220V
  [3 ลูกสูบ][ความจุถัง 148 ลิตร][ไฟ 220V.][มอเตอร์ Mitsu] ปั๊มลม ลูกสูบสายพาน PUMA 2 แรงม้า ขนาดถัง 390X1,240 มิลลิเมตร อัตตราลมเข้าลูกสูบ 330 ลิตร/นาที ลมใช้จริง 214.5 ลิตร/นาที
  มีสินค้า
  28,700.00-
  สอบถามเพิ่มเติม