เกี่ยวกับเรา

"

เกรียงศิริพัฒนา (1995)

มีจุดเริ่มต้นมาจากร้านขายของชำเล็กๆ ค่อยๆเติบโตจนเป็นที่รู้จักและไว้วางใจของคนในพื้นที่ ต่อมาเริ่มมีลูกค้าเข้ามาสอบถามสินค้าที่หลากหลายมากขึ้น และขอให้นำเข้ามาวางขาย

"

จุดเริ่มต้น ของการผันตัวเป็นร้านฮาร์ดแวร์ คือ เริ่มมีคนมาถามหาสินค้าประเภทเครื่องมือช่างเล็กๆ น้อยๆ เช่น ค้อน คีม ตะปู ประกอบกับมีโรงงานอุตสาหกรรมเปิดในบริเวณนี้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ทำให้เราตัดสินใจขยายประเภทสินค้าให้มีความหลากหลายตามความต้องการของลูกค้า

จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2530 ทางร้านได้เข้ามาทำการขายสินค้าฮาร์ดแวร์อย่างเต็มตัว ประเภทสินค้ามีความหลากหลาย ปัจจุบันเรามีสินค้ากว่าพันชนิด ศึกษาและพัฒนาความรู้ความสามารถในขั้นตอนต่างในการให้คำแนะนำและส่งมอบสินค้า เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้ให้ครอบคลุมในทุกๆด้าน

ด้วยประสบการณ์ของทางร้านที่สั่งสมมาเกือบ 30 ปี ทำให้ร้านของเรา เป็นที่ไว้วางใจ และเชื่อมั่น ว่าจะสามารถส่งมอบสินค้าและบริการที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าเสมอมา

สอบถามเพิ่มเติม